Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació general TFG

Temes, inscripció, matricula, defenses, ...

foto mostra
La finalitat del Treball de Fi de Grau és completar la formació adquirida als graus, demostrant la maduresa i capacitat resolutiva de l'alumne davant una problemàtica concreta i assolir les competències específiques associades al Treball Final de Grau en el pla d’estudis de cada titulació.                                                         

 

Informació general

El TFG constitueix una matèria formada per 24 ECTS per als graus d’Enginyeria Agrícola i Enginyeria Agroambiental i Paisatge, i per 18 ECTS al grau d’Enginyeria de Sistemes Biològics i Enginyeria Alimentària.

El TFG podrà ser un Projecte o un Treball experimental i sempre serà individual.

El treball es realitza sota la supervisió d'un tutor de l'ESAB i pot estar codirigit per un altre tutor que pot ser intern o extern a l'ESAB.

 

Procediment

El procediment per realitzar el TFG té les següents fases:

Inscripció del TFG: l'estudiant ha d'haver superat 132 crèdits ECTS. La inscripció del TFG queda formalitzada quan el tutor assigna un estudiant a un projecte.

Matrícula. El termini màxim entre la inscripció i la matrícula del TFG és d'un any natural. La matrícula es realitza en els períodes de matrícula seguint el mateix procediment que totes les altres assignatures.

Avaluació del TFG. A les titulacions d'Enginyer Agrícola i Agroambiental i del Paisatge, l'avaluació del TFG inclou l'avaluació de la Fase de docència, d'acord amb la Guia docent de la matèria.

Calendaris. Cada curs es publicaran les dates límit de dipòsit i defensa oral del TFG segons el quadrimestre de matriculació.

             Consulta les dates de terminis de lliurament i defensa del TFG

Data límit de lectura del TFG


del Grau en Enginyeria Agrícola i del Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge:

31/10/2023

 

La gestió dels procediments de TFG està implementada en l'aplicació SIA del Campus.

 mostramostra