Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques Acadèmiques Externes

L’objectiu de les pràctiques acadèmiques externes és que l’estudiantat realitzi activitats formatives que els permeti aplicar i complementar els coneixements acadèmics, afavorint l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals. La finalitat concreta és permetre conèixer de prop les explotacions, indústries, empreses o els organismes del sector relacionat amb l’àmbit de l’Enginyeria de Biosistemes i Agroalimentària, o que s’aprengui i practiqui una tècnica en un organisme públic o privat o grup de recerca.

Els plans d’estudis de Grau que s’imparteixen a l’ESAB inclouen la realització de 12 ECTS optatius de pràctiques externes (curriculars). Igualment es contempla la realització de pràctiques externes voluntàries (extracurriculars) que poden ser reconegudes en el Suplement Europeu al Títol, però que no formen part del Pla d’Estudis.

La formalització de les pràctiques externes es fa mitjançant la signatura d’un Conveni de Cooperació Educativa (Convenio de Cooperación Educativa) que estableix el marc regulador de les relacions entre l’estudiant, l’entitat col·laboradora i la universitat.

En el conjunt d'entitats col·laboradores que poden participar dins d'aquest marc de cooperació educativa s'hi inclouen:

Empreses privades
Empreses i institucions públiques: Ajuntaments, Diputacions i d'altres
Universitats i Departaments universitaris
Professionals independents
Col·legis professionals

 

 

AVIS (Maig 2019):

Des del Servei de Acadèmica ens han informat que  “ L’AGAUR” ja ha demanat les liquidacions de les matrícules dels becaris MECD 2018/2019.

Per aquest motiu els estudiants que hagin que fer una modificació de matrícula del quadrimestre 2018-2, per matricular els crèdits de les pràctiques en empresa, NO es beneficiaran de la BECA i l’HAURAN D’ABONAR.