Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediment per a l'entitat col·laboradora

1. Inscripció en el registre d'empreses: L’empresa es registra en Aquest aplicatiu - SIA empreses. Una vegada validada, l’empresa rebrà un correu amb la paraula clau.

mostra

2. Publicació ofertes de pràctiques: Un cop s’accedeix al sistema, l’empresa disposa d’un menú de gestió de les seves activitats. Un dels apartats permet publicar en el sistema les ofertes de pràctiques. Defineix el perfil de l’estudiant  i les condicions del conveni (Lloc de treball, data d’inici, durada, jornada, bossa d’ajut als estudis...).

3. Selecció de l’estudiant: Un cop publicada l’oferta, els estudiants enviaran telemàticament el seu currículum. L’empresa pot triar entre els estudiants el que més li convingui seguint el procediment de selecció que consideri adequat. Un cop seleccionat l’estudiant, l’oferta de pràctiques desapareix per a la resta de la comunitat.

4. Tutor d'empresa i projecte formatiu: L’empresa ha de nomenar un Tutor d’Empresa per que vetlli les activitats de l’estudiant. El Tutor d’Empresa, amb la col·laboració de l’estudiant, elaborarà el projecte formatiu. Es tracta del document que indica quines capacitats i destreses desenvoluparà l’estudiant a la seva pràctica. El sistema informàtic permet elaborar el projecte d’una forma senzilla i pràctica. És important que les activitats a realitzar estiguin el més especificades possible i estiguin ben relacionades amb les aptituds i capacitats que se li demanin d'assolir a l'estudiant.

5. Selecció tutor acadèmic: L’empresa pot triar un Tutor Acadèmic que és el professor de la Universitat que farà el seguiment de la pràctica de l’estudiant i l’avaluarà. L’empresa pot delegar aquesta funció al Coordinador de la titulació en cas que no conegui cap professor que pugui actuar com a Tutor Acadèmic. El Tutor Acadèmic pot col·laborar en l’elaboració del Projecte formatiu i el validarà.

6. Signatura del conveni: Un cop validat el projecte formatiu, el sistema genera un conveni que l’empresa haurà de signar. L’estudiant recollirà el conveni, el signarà i el portarà a l’oficina oberta per ser signat per la Universitat. L’estudiant recollirà el conveni signat i lliurarà una còpia a l’empresa. No es pot començar una pràctica acadèmica externa sense la signatura del conveni.

7. Seguiment i avaluació de la pràctica: Els Tutors d’Empresa i Acadèmic de l’estudiant són els responsables del seguiment de les pràctiques. Aquest seguiment es formalitza mitjançant dos informes (qüestionaris incorporats en el sistema informàtic) que tant el Tutor d’Empresa com l'estudiant hauran de contestar (cada un d'ells per separat). El primer informe es lliurarà un cop transcorregut el 30% de la pràctica aproximadament i el segon en finalitzar la pràctica. Si l'estudiant ha triat la modalitat de pràctiques curriculars, també haurà de lliurar una memòria adreçada al Tutor Acadèmic i abans de tres mesos comptats a partir de la data de finalització del conveni. El sistema informàtic permet elaborar l'informe d'una mera senzilla i pràctica.