Vés al contingut (premeu Retorn)

Docència de 1er i 2on cicle

Informació GeneralGraus

Durant el curs 2009-10, s’han posat en funcionament les 4 titulacions de graus que ofereix l’ESAB, Grau en Enginyeria Agrícola, en Enginyeria Agroambient i paisatge, en Enginyeria Alimentaria, i en Enginyeria de Sistemes Biològics. D’aquestes titulacions s’han implantat només el primer curs acadèmic.

El nombre d’estudiants matriculats i que accedeixen als nous graus és substancialment  superior al curs anterior a les Enginyeries Tècniques, la qual cosa ens indica que la oferta de l’ESAB en relació als graus te molt bona acceptació entre els joves. 
Enginyeries Tècniques

Durant aquest curs s’ha procedit a extingir la fase docent del primer curs,o fase selectiva, de manera que es va fer la docència de totes les assignatures en el quadrimestre corresponent. No obstant, si el nombre d’estudiants matriculats en l’altre quadrimestre superava el número de 10, també es va programar docència de manera regular.  La resta de cursos de les Enginyeries tècniques s’han cursat amb normalitat.


Màsters de l'ESAB

Durant el curs 2009-10, s’han seguit oferint els màsters de l’ESAB, Agricultura periurbana i el de Agricultura pel desenvolupament amb les mateixes directrius que els cursos precedents.

D’altra banda també l’ESAB a impulsat juntament amb la facultat d’Economia i Empresa (UB), la Universitat Gaston Berger (Saint Louis del Senegal,  i la Fundació mon-3 un màster en Desenvolupament Rural i Cooperació que s’ha dut a terme a Saint Louis (Senegal), en aquest màster hi ha participat un total de 10 professors de l’ESAB.Estudiantat 

MATRICULA 2009-2010
En el curs 2009-10 el nombre d’estudiants total a l’ESAB ha estat de 500. La distribució d’aquests estudiants per titulacions és la següent: Explotacions Agropecuàries 77, Hortofructicultura i Jardineria 143, Indústries Agràries i Alimentàries 104, Grau d'Enginyeria Agrícola 27, Grau d'Enginyeria Alimentària 29, Grau d'Enginyria Agroambiental i Paistge 44 i Grau d'Enginyeria de Sistemes Biològics 34. Del total d’estudiants, 44 corresponen a matriculats als Màsters de Sistemes Agrícoles Periurbans, Agricultura pel Desenvolupament i d’Aqüicultura; els estudiants d’altres màsters en els quals participa l’ESAB es matriculen en altres centres universitaris.

NOU ACCÉS
Pel que fa als alumnes que s'han matriculat a primer curs a la nostra escola han estat un total de 134 , dels quals 27 (20,15%) varen optar pel Grau d'Enginyeria Agrícola, 29 (21,64%) pel Grau d'Enginyeria Alimentàira, 44 (32,84%) pel Grau d'Enginyeria Agroambiental i Paisatge i 34 (25,37%) pel Grau d'Enginyeria en Sistemes Biològics.

TITULATS CURS 2009-10

Han estat un total de 106 estudiants i estudiantes els que s’han titulat en el curs 2009-10, dels quals 19 ho han fet com a Enginyers Tècnics Agrícoles en Explotacions Agropecuàries, 46 com a ETA en Hortofructicultura i Jardinera, 38 com a ETA en Indústries Agràries i Alimentàries, 1 com Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans i 2 com a Màster d'Agricultura pel Desenvolupament.


PREMI CLAUDI OLIVERAS
El Premi Claudi Oliveras al millor expedient del curs 2009-10 ha recaigut aquest any en Maria Forns Casado de la titulació de Indústries Agràries i Alimentàries.


Convenis de Pràctiques

CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA


 

Titulació

Nombre Estudiants

Empreses / Organitzacions

Convenis

TFC empresa

Modif.

Baixes

Pròrrogues

Total hores

Hores/estudiant

 --- TOTES ---

76

53

81

10

1

5

3

20.499,50

269,70

EXPL. AGROPECUÀRIES

14

8

15

1

0

0

1

4.028,00

287,70

HORTO I JARDINERIA

29

24

31

1

1

4

1

6.826,50

235,40

IND. AGRÀRIES I ALIM

30

22

32

6

0

1

1

8.475,00

282,50

MU AGRIC.DESENVOL.

2

2

2

2

0

0

0

840,00

420,00

MU SIS.AGRÍC.PERIURB

1

1

1

0

0

0

0

330,00

330,00

                     

 

 

gràfica 1.JPG


 

 

Titulació

Empreses / Organitzacions

Nombre d'ofertes

Nombre de places ofertes

TOTAL ESAB

14

14

17

EXPL. AGROPECUÀRIES

6

6

7

HORTO I JARDINERIA

8

8

11

IND. AGRÀRIES I ALIM

7

7

8

 

gràfica 2.JPG


 

Llistat d’empreses que han signat convenis al llarg del curs 2009-10

 taula 1.JPG


Empreses que s’han registrat al llarg del curs 2009-10

taula 2.JPG


 


Mobilitat d'Estudiants

ERASMUS
Programa ERASMUS: l’ESAB segueix atraient un nombre considerable d’estudiants que tenen interès a fer una estada ERASMUS a casa nostra. El nombre d’estudiants estrangers que han realitzat la seva estada de mobilitat a l’ESAB en el curs 2009-10 ha estat de 9.Les eves Universitats d’origen eren:


 
 
 
 Universitat País Nombre d'estudiants
Instituto Politécnico de Santarém-Escola Superior Agrária de Santarém Portugal 1
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinaria Romania 2
Uludag Universitesi Turquia 2
Universität für Bodenkultur Wien Àustria 1
Università Degli studi di Catania Itàlia 1
Haute École Charlemagne Bèlgica 1
Universite Catholique de Louvain Bèlgica 1


Un estudiant de l'ESAB ha fet una estada a la Universität für Bodekultur Wien a Àustria
SICUE

Dins el marc del programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) aquest any un estudiant de l'ESAB ha realitzar intercambi dins del marc de SICUE a la Universitat Politècnica de València.