Vés al contingut (premeu Retorn)

Màsters Oficials

 
Marc general

Durant el curs 2009-2010 l’ESAB ha continuat amb la docència dels Màsters següents:

 • Màster d'Agricultura pel Desenvolupament
 • Màster en Enginyeria Biotecnològica
 • Millora Genètica Vegetal
 • Màster en Paisatgisme
 • Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans
 • Màster en Aqüícultura
Sistemes Agrícoles Perurbans
 
Màster_APU.jpg


El Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans està organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i es du a terme a l’ESAB, al Campus del Baix Llobregat. El Màster inclou dos cursos (120 crèdits).


Durant el curs 2009-10, el Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans ha comptat amb 4 estudiants procedents del primer any i 12 estudiants de nova matriculació. El conjunt dels estudiants matriculats procedia majoritàriament de la titulació d’Enginyer Tècnic Agrícola. Un nombre significatiu dels estudiants matriculats són professionals de diversos àmbits del sector de l’agricultura i, per tant, l’organització del Màster ha tingut com un dels objectius essencials permetre la compatibilitat entre l’activitat professional dels estudiants i la docència del Màster. S’ha observat també en aquest curs un increment dels estudiants que s’han matriculat al Màster immediatament després d’acabar la titulació Enginyeria Tècnica Agrícola, la qual cosa significa apropar-se a la normalitat i que el màster es converteixi en la continuació natural de les titulacions de la ESAB.


Durant el curs s’ha fet una avaluació dels objectius acadèmics del màster, la seva l’adequació a l’espai europeu i l’ajust entre objectius i resultats obtinguts. S’ha conclòs que, de cara a complementar-se amb els graus que s’imparteixen a la ESAB ja a partir del curs 2009-10, calen modificacions en quant  al nombre de crèdits i respecte a alguns dels objectius docents.https://www.esab.upc.edu/estudis/masters-oficials/master-APU

Agricultura per al Desenvolupament

81_1.jpg

Durant el curs 2009-10 s’ha iniciat la tercera edició del  Màster Agricultura per al Desenvolupament. En aquesta ocasió cal destacar:


 •  Sobre el professorat.  Un curs més la participació del professorat tant en la impartició d’assignatures com en la tutoria de les estades de pràctiques i en la realització dels projectes finals de Màster ha estat molt satisfactòria. Un nombre considerable de professors ha participat activament en la presentació de projectes de cooperació al CCD, els quals han rebut el suport econòmic del esmentat centre, constituint una proba més del progrés de la implicació del professorat en el Màster.

 • Sobre els estudiants. Lamentablement el nombre d’alumnes nous matriculats aquest curs ha estat baix (8). Tan sols un 25% dels estudiants nous   havien estudiat E.T.A., essent la resta de l’alumnat llicenciat.  És evident que per a poder consolidar a curt termini el màster caldria poder comptar amb molts més estudiants procedents de l’escola o d’altres centres universitaris. Caldria pensar en oferir  un màster de durada més curta (60-90 ETCS) que l’actual (120 ETCS), ja que això podria resultar molt atractiu per a titulats d’altres centres. El alumnes procedents de l’ESAB que volguessin inscriure’s en el màster haurien de fer uns crèdits complementaris per tal d’assolir els 120 ETCS que necessiten els Enginyers Tècnics Agrícoles.
 
 • Els alumnes han participat molt activament en les classes i han progressat acadèmicament adquirint coneixements tècnics adequats als països en vies de desenvolupament. La majoria, durant l’estiu, ha participat en accions de cooperació al desenvolupament en diferents països (Nicaragua, Perú, Bolívia, Mauritània, ...) amb suport econòmic del CCD.

 

 • Durant aquest curs dos alumnes han presentat el seu treball final de màster (TFM)

 

 • Una gran part dels alumnes que han cursat aquests estudis, tot i que no han presentat el seu  TFM han iniciat la seva carrera professional en aquest camp. Actualment tenim alumnes treballant a Moçambic, Mauritània, Algèria i Espanya.

 
Aqüícultura

master aqüicultura.jpg

La quarta edició del Màster Interuniversitari en Aqüicultura s’ha finalitzat en el curs 2009-10. En el curs que es tanca han estat 27 els estudiants que han cursat el Màster. A més l’han cursat 3 estudiants francesos, dins del Programa ERASMUS, en el marc del conveni signat amb la Universitat Pierre et Marie Curie de Paris, que cobreix els intercanvis entre el seu màster, que porta per títol Biology of Marine Organisms: Fundamental and Applied Basis, i el nostre. Tanmateix un estudiant del nostre màster ha fet una estada a les instal·lacions de Banyuls-sur-Mer.

Tots els estudiants matriculats han defensat el seu treball final de màster, per tant ja són avui titulats del Màster Interuniversitari d’Aqüicultura.  D’aquests estudiants 14 han optat per la vessant professionalitzant de tal manera que han dut a terme un projecte i una estada en una empresa del sector i 13 per la vessant investigadora que dona inici a una tesi doctoral.

Aquest any ha augmentat el nombre d’estudiants procedents de les universitats catalanes (44%), d’altres universitats espanyoles (22%, Valencia, Las Palmas, Granada, Sevilla, Oviedo) i de Llatinoamerica (22%, Xile, Panamà, Mèxic, Veneçuela, Equador), mentre que ha baixat la demanda des d’altres països europeus (11%, Portugal). 

Entre els estudiants del màster les titulacions predominants d’origen són Biologia i Ciències del Mar, segueix present la Veterinària i sembla que augmenten els estudiants procedents de Ciències Ambientals. La nova normativa de màster, que permet cursar-lo en un sòl any sempre que sigui en la vessant professionalitzant, ha permès també un accés més directe als estudiants procedents de titulacions de tres anys, com poden ser els nostres titulats en Enginyeria Tècnica Agrícola.

Un cop finalitzat el curs s’ha valorat que aquest nombre d’estudiants feia difícil treballar en bones condicions i al nivell que requereix un màster. Per aquest motiu s’ha reduït l’oferta de places de 35 a 25.

El curs 2010-11 acaba de començar amb 21 alumnes matriculats.


Per més informació podeu consultar la web del màster:
http://www.ub.edu/masteroficial/aquicultura/
També podeu consultar la intranet del Màster on podeu accedir com a visitant:
http://portal.fisiologia.ub.es/Aquicultura/Paisatgisme
Màster paisatgisme.jpg 


El Màster Universitari en Paisatgisme (MUP) de la UPC forma part del Programa Oficial de Postgrau d’Arquitectura, Urbanisme i Edificació i està promogut i organitzat conjuntament per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Aquest màster es va iniciar el curs 2006-07 i té un límit màxim de 30 estudiants de nou ingrés, que ve regulat per una Comissió d’Admissió.

El nombre total d’estudiants preinscrits al curs acadèmic 2009-10 va ser de 121, 71 dels quals van ser admesos per la Comissió d’Admissió. El nombre final d’estudiants nous matriculats fou de 29, mes 5 estudiants de mobilitat universitària procedents del programa Sòcrates.

El total d’estudiants matriculats en el MP (1r+2n curs) fou de 97, 27 a primer curs i 68 a segon, alguns dels quals estan també matriculats  d’assignatures de primer.

En l’assignatura Treball Final de Màster es van matricular 34 estudiants, 24 dels quals el van presentar i defensar de forma satisfactòria, per la qual cosa aquests 24 estudiants van assolir el títol de Màster en Paisatgisme.

La inauguració oficial del MUP es va dur a terme el divendres 13 de novembre de 2009 a l’Aula Pi Calleja de l’ETSAB. En el seu decurs, Noël van Dooren, professor de l’Academie van Bowkunst d’Amsterdam, va impartir la conferència inaugural Drawing Time: Why you should spend more thoughts on representation in landscape architecture”. La conferència del quadrimestre de primavera va ser impartida el 12 de febrer de 2010 per l’arquitecta paisatgista i investigadora Ana Rosa de Oliveira amb el títol “Roberto Burle Marx: Jardines 1940-70” i es va fer també a l’Aula Pi Calleja.

La valoració global del curs acadèmic és bona pel que fa al desenvolupament de la docència tant pel que fa als estudiants de nou ingrés com per la resta. L’assistència a les activitats programades, la motivació per les tasques encomanades i  el treball autònom realitzat ha permès que la major part dels estudiants hagin assolit els objectius i les competències formulades. S’ha valorat com a molt positiva la progressió en competències i habilitats dels estudiants del tallers des del primer quadrimestre fins al quart. Al mateix temps s’han evidenciat millores substancials en l’àmbit competencial tant en els estudiants amb formació prèvia arquitectònica o similar com en els de procedència agrícola o similar. No obstant, entre els estudiants de nou ingrés procedents de països asiàtics, amb molt poc coneixement del castellà i del català, s’han continuat detectant -com en el curs anterior- greus problemes de seguiment de la programació establerta i de rendiment acadèmic. En aquest sentit s’ha acordat que la Comissió d’Admissió comprovi, a més del currículum específic, el grau de coneixement de les llengües oficials a la UPC.

Si voleu saber més coses sobre el Màster en Paisatgisme podeu consultar la seva web a l’adreça següent:

http://www.etsab.upc.edu/web/frame.htm?i=2&m=estudios&c=estudios

 Enginyeria Biotecnològica
eng biotecnologica

El Màster Oficial en Enginyeria Biotecnològica de la UPC es va iniciar el curs 2007/08  promogut conjuntament pel departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia i el departament d’Enginyeria Química. El màster és de120 ECTS i per accedir als estudis es necessitarà acreditar un títol de grau o 180 ECTS en estudis afins que permetin a l’estudiant seguir els cursos del màster de forma satisfactòria.

Els ensenyaments del programa estan descentralitzats i s’imparteix de forma successiva als campus del Baix Llobregat (ESAB), de Terrassa (EUETIT) i sud de Barcelona (ETSEIB). A mes dels dos departament promotors del màster, participen també el departament de enginyeria tèxtil i paperera i l’Intexter.

 Diferents grups de recerca de la UPC relacionats amb enginyeria química, biologia molecular, tecnologies agroalimentàries o química estructural donen suport a aquest programa màster.

 Al curs 2007/08 es va implementar el primer any dels estudis, començant amb un total de cinc estudiants de diverses procedències i deferents titulacions. Aquest màster té un límit màxim de 25 estudiants de nou ingrés, que ve regulat per una Comissió d’admissió.

 Al curs 2009/10 d’una preinscripció inicial de 21 alumnes finalment es van matricular 10, procedents bàsicament de la titulació d’Enginyeria Tècnica Química de la UPC).


Millora Genètica

millora genetica

El Màster de Millora Genètica Vegetal és un màster interuniversitari organitzat per la Universitat Politècnica de València, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universidad  Politécnica de Madrid. Les classes presencials es realitzen al campus de la Universitat Politècnica de Valencia en les instal·lacions de la Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms i del Centre per a la Conservació i Millora de la Agrobiodiversitat Valenciana. El màster està inclòs dins d’un programa de doctorat amb Menció de Qualitat. A més disposa d’una Comissió Empresarial Assessora formada les 18 empreses productores de llavors punteres a Espanya en el sector.

 

Durant el curs 2009-10 el Màster de Millora Genètica Vegetal ha comptat amb 20 matriculats, procedents principalment de Espanya i Amèrica Llatina. El perfil dels estudiants s’ha repartit entre els que volen dedicar-se a la recerca en millora genètica i els que pensen incorporar-se com a investigadors i/o tècnics a empreses productores de llavors. Per aquest motiu es especialment important disposar de la Comissió Empresarial Assessora que interactua amb el màster i els seus estudiants. Les mateixes empreses de la comissió són les receptores naturals dels alumnes del màser al finalitzar els seus estudis. S’ha constatat que la pràctica totalitat dels estudiants d’anys anteriors han trobat un lloc de treball en aquest tipus d’empresa doncs en aquests moments la demanda encara és superior a la oferta. La matrícula per a el curs 2010-2011 te acceptades en aquest moment 27 persones.