Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructura i organització: Actuacions curs 2009-2010

Personal

 


PDI

Durant el curs 2009-10 la plantilla de professorat de l’Escola ha estat composada d’un total de 83 professors i professores. La distribució en les diferents tipologies es detalla en la taula següent:


Personal UPC  

Catedràtic d'Universitat

 

  2 

Titular d'Universitat

8

Catedràtic d'Escola Universitària

13

Titular d'Escola Universitària

6

Professor Emèrit

1

Ajudants

10

Lector

4

Col·laborador

28

Agregat

3

Associat

7

P. Investigador

1

Total

83Personal per Departaments

Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia

71

Física i Enginyeria Nuclear

7

Matemàtica Aplicada III

5

Total

 83

 


PAS


 Al llarg del curs 2009-10 la plantilla de PAS no ha sofert canvis en estar ja plenament consolidada. S'han produït, però, suplències de més llarg o curt termini per tal de cobrir les baixes del personal. Aquestes substitucions han estat realitzades per personal temporal de la UPC.
La plantilla de PAS que treballa a l'edifici de l'ESAB està formada actualment per 18 persones, de les quals hi ha 1 Cap de Laboratoris, 6 tècnics de laboratori per suport a la docència, 2 tècnics de suport a la recerca, 1 tècnic donant suport a l'Agròpolis, 4 auxiliars de serveis, 2 tècnics de gestió donant suport a la Secretaria de Direcció de l'ESAB i 2 tècnics de gestió donant suport a la Secretaria de Direcció del DEAB.

Taula resgistres
PAS
Secretaria de Direcció ESAB             2
Secretaria de Direcció DEAB     2
Cap Laboratoris     1
Tècnics de laboratori (suport docència)       6
Tècnics laboratori (suport recerca)     2
Agròpolis     1
Consergeria     4
Total     18