Vés al contingut (premeu Retorn)

Laboratoris

Laboratori L004 DEAB

Fotografia

Bloc/Planta A/0
Balances de precisió
Responsable Maria Julià

Laboratori L005 DEAB

Macro Anàlisi Química

Bloc/Planta A/0
En aquest laboratori s'analitzen químicament mostres de residus, compost, sòls, etc.
Telèfon 21025
Responsable Maria Julià

Laboratori L006 DEAB

Micro Anàlisi Química

Bloc/Planta A/0
microanàlisi, com per exemple l'anàlisi de mostres de greixos, sucres, i la determinació de metalls pesants.
Telèfon 21026
Responsable Maria Julià

Laboratori L007 DEAB

Sala de Balances

Bloc/Planta A/0
pesada de mostres amb les balances de precisió existents.
Responsable Maria Julià

Laboratori L008 DEAB

Anàlisi d'aliments

Bloc/Planta A/0
aliments com mongetes, cebes, vinagres, tè, cafès, etc.
Telèfon 21027
Responsable Maria Julià

Laboratori L009 DEAB

PCR

Bloc/Planta A/0
utilització de l'equipament existent.
Responsable Maria Julià

Laboratori L010 DEAB

Biologia molecular

Bloc/Planta A/0
biologia molecular.
Responsable Maria Julià

Laboratori L011 DEAB

Biotecnologia

Bloc/Planta A/0
biotecnologia, que impliquen la preparació de mostres, reactius, medis de cultiu.
Telèfon 21028
Responsable Maria Julià

Laboratori L012 DEAB

Cuina

Bloc/Planta A/0
medis de cultiu per a microbiologia.
Responsable Maria Julià

Laboratori L013 DEAB

Microbiologia

Bloc/Planta A/0
microorganismes dels aliments.
Telèfon 21029
Responsable Maria Julià

Laboratori L014 DEAB

Lloguer parcs UPC

Bloc/Planta A/0
Dotació accés amb targeta de proximitat

Laboratori L015 DEAB

Lloguer parcs UPC

Bloc/Planta A/0
Dotació accés amb targeta de proximitat

Laboratori L016 DEAB

Física sòls

Bloc/Planta A/0
anàlisis físics de sòls i substrats no contaminants.
Telèfon 21030
Responsable Sheila Alcalà

Laboratori L017 DEAB

Física de substrats

Bloc/Planta A/0
propietats físiques de substrats mitjançant dos sistemes; cubells plens de sorra i amb embuts amb aigua.
Responsable Sheila Alcalà

Laboratori L018 DEAB

Maquinària

Bloc/Planta A/0
Cambres de fluxe laminar
Responsable Sheila Alcalà

Laboratori L019 DEAB

Cabines de flux laminar

Bloc/Planta A/0
Responsable Sheila Alcalà

Laboratori L020 DEAB

Sanitat vegetal

Bloc/Planta A/0
Protecció de cultius
Telèfon 21031
Responsable Sheila Alcalà

Laboratori L022 DEAB

Biologia Vegetal

Bloc/Planta A/0
Biologia vegetal (determinació de reflectàncies espectrals, mesures de fotosíntesis, etc.)
Responsable Sheila Alcalà

Laboratori L023

Sala Anàlisi Sensorial

Bloc/Planta A/0
Al laboratori es poden fer cates de tota mena d'aliments
Telèfon 21033
Responsable Mireia Ribet

Laboratori L025

Modelització Simulació

Bloc/Planta A/0
Telèfon 21144
Responsable FEN

Laboratori L068

Enginyeria de fluids

Bloc/Planta A/0
terbolesa de fluids, emprant-se diferent instrumental, com gravacions de video, luxòmetre, etc.
Telèfon 21038
Responsable

Laboratori L109

Unitat d'anàlisi Químic

Bloc/Planta A/1
Al laboratori es realitzen TFC's i tasques d'investigació per part del professorat
Telèfon 21241
Responsable Enric Centelles

Laboratori L110

Unitat d'anàlisi Físic

Bloc/Planta A/1
FEN
Telèfon 21017

Laboratori L111 TFC

Química Agrícola Edafologia TFC1

Bloc/Planta A/1
TFC's
Telèfon 21238
Responsable María Rodríguez

Laboratori L112

Química Agrícola Edafologia 3

Bloc/Planta A/1
Es realitzen pràctiques docents de química i edafologia.
Telèfon 21238
Responsable María Rodríguez
Enllaç d´informació d´activitat a aquest espai avui

Laboratori L113

Química Agrícola Edafologia 2

Bloc/Planta A/1
Es realitzen pràctiques docents de química i edafologia
Responsable María Rodríguez
Enllaç d´informació d´activitat a aquest espai avui

Laboratori L114

Química Agrícola Edafologia 1

Bloc/Planta A/1
Es realitzen pràctiques docents de química i edafologia
Telèfon 34204
Responsable María Rodríguez
Enllaç d´informació d´activitat a aquest espai avui

Laboratori L204

Física Aplicada i Enginyeria Agroforestal

Bloc/Planta A/2
ESAB - Al laboratori es fan pràctiques docents de física, mecànica de fluids i termodinàmica
Telèfon 21243
Responsable Cristina de Cózar

Laboratori L206 TFC

Tecnologia dels aliments TFC

Bloc/Planta A/2
Al laboratori es realitzen TFC's encaminats a la Indústria Alimentària
Telèfon 21244
Responsable Mireia Ribet

Laboratori L207

Tecnologia dels aliments

Bloc/Planta A/2
En aquest laboratori es realitzen pràctiques docents on s'analitzen propietats intrínseques de diferents aliments com per exemple: farines, aigua, olis, etc.
Telèfon 21244
Responsable Mireia Ribet
Enllaç d´informació d´activitat a aquest espai avui

Laboratori L208 TFC

Biotecnologia i Microbiologia TFC

Bloc/Planta A/2
Al laboratori es fan Projectes Finals de Carrera (PFC's), principalment
Telèfon 21245
Responsable Mireia Ribet

Laboratori L209

Biotecnologia i Microbiologia

Bloc/Planta A/2
En aquest laboratori es realitzen pràctiques docents amb microorganismes
Telèfon 21245
Responsable Mireia Ribet
Enllaç d´informació d´activitat a aquest espai avui

Laboratori L210

Producció Animal

Bloc/Planta A/2
En aquest laboratori fonamentalment s'analitzen pinsos d'animals i peixos
Telèfon 21246
Responsable Toñi Torres
Enllaç d´informació d´activitat a aquest espai avui

Laboratori L211 TFC

Producció Animal TFC

Bloc/Planta A/2
En aquest laboratori, principalment, es realitzen treballs de final de carrera i investigació
Telèfon 21246
Responsable Toñi Torres

L301

Bloc/Planta A/3

Laboratori L302 TFC

Biologia 2 TFC

Bloc/Planta A/3
Aigua corrent Estufes Congelador Taluar gran treball
Responsable Cristina de Cózar

Laboratori L303

Biologia 2

Bloc/Planta A/3
Capacitat 20
Projector
Es realitzen pràctiques de Biologia, Botànica, protecció de cultius.
Telèfon 34221
Responsable Cristina de Cózar
Enllaç d´informació d´activitat a aquest espai avui

Laboratori L304 TFC

Biologia 1 TFC

Bloc/Planta A/3
Destinat a la realització de TFC's, principalment amb l'estudi de terres i plagues de nematodes
Telèfon 21247
Responsable Cristina de Cózar

Laboratori L305

Biologia 1

Bloc/Planta A/3
Projector
Es realitzen pràctiques de Biologia, Botànica, protecció de cultius.
Telèfon 21247
Responsable Cristina de Cózar
Enllaç d´informació d´activitat a aquest espai avui

Laboratori L306

Produccio Vegetal

Bloc/Planta A/3
Es realitzen pràctiques docents amb llavors i plantes
Telèfon 21248
Responsable Olga Gener
Enllaç d´informació d´activitat a aquest espai avui

Laboratori L307 TFC

Produccio Vegetal TFC

Bloc/Planta A/3
Es realitzen pràctiques docents amb llavors i plantes
Telèfon 21248
Responsable Olga Gener
Enllaç d´informació d´activitat a aquest espai avui

Laboratori L502a

Laboratori de Materials

Bloc/Planta A/-1
En aquest laboratori es preparen mostres per a la caracterització de materials
Responsable Josep Claramunt

Laboratori L502b

Planta Pilot Indústries

Bloc/Planta A/-1
Telèfon 21005
Responsable Toñi Torres

Laboratori L502c

Planta Transformació Aliments

Bloc/Planta A/-1
Telèfon 21006
Responsable Toñi Torres

Laboratori L502d

Planta Pilot Indústries

Bloc/Planta A/-1
Telèfon 21005
Responsable Toñi Torres

Laboratori L502e

Planta Transformació Aliments

Bloc/Planta A/-1
Telèfon 21006
Responsable Toñi Torres

Laboratori L503

Peixos

Bloc/Planta A/-1
Telèfon 21007
Responsable Sheila Alcalà

Laboratori L504

Preparació Vegetals

Bloc/Planta A/-1
Al laboratori es fa la recepció, classificació i molturació de mostres vegetals com per exemple: llegums, mongetes, tomàquets, males herbes, etc.
Telèfon 21008
Responsable Sheila Alcalà

Laboratori L505

Assecat de mostres vegetals

Bloc/Planta A/-1
En aquest laboratori es realitza l'assecat de mostres vegetals com per exemple: herbes, lleguminoses, cereals, tomàquets, melons, etc.
Responsable Sheila Alcalà

Laboratori L506

Incubació de mostres de residus

Bloc/Planta A/-1
En aquest laboratori es realitzen proves d'incubació i test d'autoescalfament amb mostres de residus orgànics (fems, compost, fangs de depuradores, etc.) ja tratades que provenen del laboratori de preparació mostres residus (L108).
Telèfon 21010
Responsable Sheila Alcalà

Laboratori L507

Preparació mostres de sòls

Bloc/Planta A/-1
Al laboratori es fa la preparació de mostres dels sòls (no contaminats). Molt eventualment, s'emmagatzemen mostres de residus sòlids urbans.
Responsable Sheila Alcalà

Laboratori L508

Preparació mostres de residus

Bloc/Planta A/-1
En aquest laboratori es realitza la recepció i preparació de mostres de residus orgànics (fems, compost, fangs de depuradora, etc.), per tal d'incubar-les, enviant-les al laboratori d'Incubació (L106) i/o analitzar-les químicament (conductivitat, pH, etc) en el laboratori de Macroanàlisi Química I (L005).
Telèfon 21012
Responsable Sheila Alcalà