Vés al contingut (premeu Retorn)

Revista Arxius

L’any 1998 s’inicia aquesta cinquena sèrie que conté tres seccions: articles, resums de treballs de fi de carrera i información sobre les activitats de l’ESAB.


L’any 1921 es comencen a publicar els treballs d’investigació fets a l’Escola en forma de monografies, en una col·lecció anomenada Arxius. 

Primera sèrie
Arxius de la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya, 1921-1924.
Es considera primera sèrie d’Arxius a un conjunt de monografies sobre temes específics que es van publicar entre els anys 1921 i 1924, per la qual cosa sembla més adient parlar de col·lecció que no pas de publicació periòdica. Els llibres que es van publicar són els següents:

►ROSSELL I VILA, M. Contribució a l’osteologia  comparada del cavall i de l’ase. Zootècnia de la raça asinal catalana. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, 1921. 54 p. (Arxius de la Escola Superior d’Agricultura; fascicle I).
►NONELL I COMAS, Jaume. El diabló de l’avellaner. Barcelona: mancomunitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, 1921.  19 p. (Arxius de l’Escola Superior d’Agricultura;  fascicle II).
►TROTTER,A.; MATONS, A. Descripció de les més importants varietats d’avellaner cultivades a Catalunya. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, 1922. 71 p. (Arxius de la Escola Superior d’Agricultura; fascicle III).
►SALA, Ramon. La fruticultura extensiva a Califòrnia: notes d’un viatge d’estudi. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya. Publicacions de l’Escola Superior d’Agricultura, 1924. 86 p.  

Segona sèrie 
Arxius de l’Escola Superior d’Agricultura. Nova Sèrie.  Generalitat: Departament de Cultura, 1934-1938.
Una segona sèrie, en forma de publicació periòdica amb diverses seccions, i anomenada nova sèrie, va ser publicada entre els anys 1934 i 1938 (aquest últim va ser el darrer any de funcionament de l’Escola durant la Guerra civil). Aquesta publicació editada en fascicles, tenia 5 seccions: secció d’original, secció monogràfica, secció filològica, secció de biografies i secció de bibliografia.  

Tercera Sèrie 
La revista deixa de publicar-se per reprendre’s, ja en castellà, l’any 1941. Aquesta tercera sèrie, la qual abraça els anys 1941 a 1960 canvia tres vegades de nom. Té 3 seccions: secció d’original, secció monogràfica i secció bibliogràfica, i presenta tres títols diferents:ç

Anales de la Escuela de Péritos Agrícolas y Superior de Agricultura. Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona. Departamento de Agricultura, 1941.
Anales de la Escuela de Péritos Agrícolas y de Especialidades Agropecuarias y de los Servicios Técnicos de Agricultura. Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona. Departamento de Agricultura, 1946-1960.  

Quarta Sèrie
Després d’un període de 20 anys sense publicar-se, s’inicia la quarta sèrie de la revista, el títol de la qual es va modificar tres vegades. Aquesta sèrie presenta un seguit de diferències a remarcar respecte a les anteriors: torna a emprar el català com a llengua de redacció dels articles; s’edita de manera anual, tot i que l’any d’edició no sempre coincideix amb l’any de publicació; canvia el sistema de numeració de la publicació, de volums (dividits en fascicles o no) a números;  i, el 4 de juliol del 1989 rep l’assignació del número d’ISSN: 0212-4351.
Arxius de l’Escola d’Agricultura de Barcelona. Quarta sèrie. Barcelona: Escola Universitària Tècnica Agrícola de Barcelona, 1980-1981.
Arxius de l’Escola Superior d’Agricultura Barcelona. Quarta sèrie. Barcelona: Escola Universitària Tècnica Agrícola de Barcelona, 1982-1986.
Arxius. Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Sèrie IV. Barcelona: Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, 1987-1994. Canvi de presentación.  

Cinquena Sèrie
Arxius: Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Sèrie cinquena. Barcelona: Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, 1998- 2002.L’any 1998 s’inicia aquesta cinquena sèrie que conté tres seccions: articles, resums de treballs de fi de carrera i información sobre les activitats de l’ESAB.