Vés al contingut (premeu Retorn)

Màster en Millora Genètica Vegetal
La millora genètica vegetal
El mercat de llavors i altres materials de propagació és un dels més dinàmics actualment. L'obtenció i el desenvolupament de noves varietats mijtançant la conjugació dels mètodes convencionals d'hibridació i selecció amb les noves biotecnologies és un dels camps de la tecnologia agrària amb més projecció de futur.

D'altra banda, el desenvolupament de nous materials que permetin una agricultura sostenible i l'obtenció de productes amb major qualitat i adaptats a les noves demandes de la societat és, i serà, un camp en contínua expansió tant en el sector privat com en el públic. El mateiral vegetal és l'element clau en l'actual agricultura.

 

Objectius

Formar professionals amb els coneixements necessaris per generar noves varietats de plantes i desenvolupar programes de millora genètica, conjugant els mètodes tradicionals de selecció amb les noves biotecnologies.

 

A qui s'adreça

El màster de Millora Genètica Vegetal està dirigit principalment als llicenciats, diplomats o enginyers tècnics amb les següents titulacions: Ingeniero Agrónomo y de Montes, Enginyer Tècnic Agrícola, Enginyer Tècnic Forestal, llicenciats en Biotecnologia, Bioquímica, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències Ambientals, Ciències Biològiques i Enologia.


Organització
Universitat Politècnica de València (UPV)

Universitats participants
Universitat Politècnica de València (UPV)
Universitat Politècnica de Madrid (UPM)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Lloc d'impartició

Les classes teòriques s'imparteixen a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA),

Les classes pràctiques s'impartiran als laboratoris del COMAV a la Ciutat Politécnica de la Innovació i als laboratoris de l'àrea de Genètica de l'ETSIA

 

Contacte
Teléfono: 963877421