Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió Avaluació Acadèmica

libro_gafas.pngÒrgan encarregat de vetllar per la qualitat dels ensenyaments impartits a l'Escola i d’avaluar l’activitat docent dels departaments i la tasca docent dels professors adscrits al centre.


Té la composició següent

a) El director o la directora que la presidirà.
b) Dos sotsdirectors o sotsdirectores nomenats per la directora o el director.
c) El secretari o la secretària de l’Escola que actuarà com secretari o
secretària de la Comissió.
c) Cinc representants del personal docent i investigador adscrit a l’escola.

d) Dos representants de l’estudiantat matriculat a l’escola.

 

Les competències d'aquesta comissió són:

a) Les atribucions de la Comissió d’Avaluació Acadèmica estaran regides per la normativa de la Universitat, i el seu funcionament desenvoluparà aquesta normativa en actes d’aplicació d’acord amb les funcions de l’Escola i les competències dels seus òrgans de govern.
b) Proposar els membres de les comissions de selecció de personal docent i investigador.Composició de la Comissió d'Avaluació Acadèmica

 

Vull participar com a Delegat/da o representant