Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió Permanent

agenda.jpg

Òrgan executiu i de representació permanent de la Junta.


S'encarrega de:

a) Elaborar i aprovar el pla estratègic de planificació estratègica de la Universitat.
b) Presentar a la Junta d’Escola la relació de necessitats docents i la proposta d’assignació d’aquestes entre els diferents departaments de la Universitat.
c) Elaborar i presentar a la Junta d’Escola la sol·licitud al Campus del Baix Llobregat d’assignació dels recursos humans i materials, administratius i de serveis.
d) Aprovar la proposta de pressupost anual de funcionament.
e) Aprovar els criteris generals d'organització i coordinació dels ensenyaments impartits a l'Escola.
f) Aprovar els criteris generals d'elaboració de programes i els criteris d'avaluació de les assignatures.
g) Aprovar l'oferta anual d'assignatures optatives.
h) Totes les funcions orientades al compliment adequat de les seves finalitats i que la Junta de l’Escola delegui en la Comissió Permanent, si escau.

Està formada per:

1. Membres nats

a) El director/a.

b) El secretari o la secretària.
c) Els subdirectors/es.

d) El cap de la Unitat Transversal de Gestió del Campus.
e) El personal docent i investigador adscrit a l’escola.
 

2. Membres electius

a) Sis representants elegits entre i pels representants del personal docent i investigador de la Junta de l’Escola i pel personal docent i investigador de la Junta de l’Escola.
b) Dos representants del personal d’administració i serveis elegits entre i pel personal d'administració i serveis de la Junta de l’Escola.

c) Dos membres de l’estudiantat elegits entre i per l’estudiantat de la Junta de l’Escola, exercint les seves funcions durant un any.

Compossició de la Comissió Permanent
 

Vull participar com a Delegat/da o representant